Rold Skov OK

Rold Skov OK

Instruks til banelæggeren ved træningsløb


Katalog over O-teknsik træning kan findes ved at trykke her.


Ny vejledning til banelægning i Condes kan findes ved at trykke her.


Afsnittene med rød tekst bedes du nøje læse igennem og udføre som beskrevet.

Afsnittene med sort tekst indeholder yderligere oplysninger om anvendelse af banelægningsprogrammet, Condes, og om tidtagning med emit-systemet til dit træningsløb og andre informationer.

Banelæggermappe med startlister mv., kort og plastposer til udlevering og salg, findes i møderummet i klubhuset.

Fra onsdag i ugen op til dit træningsløb, skulle alt materiel være fysisk tilrådighed i klubhuset så du kan afhente det.


Fire baner
- Til et almindeligt træningsløb udarbejdes der fire baner.
- Postskærme til de fire baner udbringes.
- Alle skærme ophænges i en højde af 50 – 100 cm, ved hjælp af den lille sorte krog.
- Skærmene må ikke gemmes.


1. Begynderbane 2 – 3 km.
Alle posterne skal placeres ved store og sikre terrængenstande på vej eller tydelig sti. Der skal være et oplagt vejvalg på alle delstræk. Ruten skal kunne gennemføres med klapvogn eller barnevogn.

2. Let bane med mellemsvære elementer, 3 – 4 km.
Posterne placeres ved sikre terrængenstande som sti, hugning eller hegnshjørne. Sten, lavninger, grøfteknæk o.l. kan kun bruges, hvis der er for langt (20 – 30 meter) fra vej eller sti, - skærmen skal tydeligt kunne ses. Enkelte delstræk kan evt. gå igennem terrænet, men der skal altid være et tydeligt udenoms vejvalg på stier, veje o.l. (lineært vejvalg). Det henstilles til at banen laves overvejende let og kun indeholder enkelte mellemsvære poster.

3. Kort svær bane, 4 – 5 km.
Posterne placeres ved mindre terrængenstande som kurvedetaljer, sten, små moser og lignende.
Delstræk bør være af vekslende længde, og så svære som muligt. Skal helst gå på tværs igennem terrænet, - der skal helst være flere vejvalg.

4. Lang svær bane, 7 – 8 km.
Som bane 3.


Naturvenlig banelægning
Alle baner skal løbe den samme vej rundt. Undtaget er en evt. 8-tals bane (den lange).


Masterkort
For hver bane udarbejdes der et masterkort og postdefinitioner. Print kort med alle poster ud fra Condes til brug for evt. baneændringer, post udsætning og post indsamling.


Små postskærme
Der hænger 2 sæt små skærme ude i garagen i klubhuset.

Det ene sæt skærme er refleksskærme, som er uden nummer.
Disse skærme anvendes til dine emitposter eller hvis du ikke ønsker at have nummer på dine postskærme i terrænet, - f.eks. pga "hurtig udsætning".

Det andet sæt skærme er nummereret.
Der er 30 skærme med postnumrene:
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60.Vejvisning til startsted
Der skal ophænges en eller to store skærme ved nærmeste store vej, som kan lede løberne til startstedet.


Kortsalg
Banelæggeren står for kortsalg. Prisen for kort med printede baner er kr. 20 pr. kort inkl. plastpose til løbere medlem af en klub under Dansk Orienteringsforbund.
Andre løbere betaler kr. 40, - medmindre de ønsker at være aktive medlemmer eller blive "friløbere" i RSOK i op til 3 månder.
Pengene fra kortsalg lægges i pengedåsen, som er placeret i ”banelæggerkassen”.


Aktive medlemmer og "friløbere" i RSOK modtager gratis træningsløbskort
Alle der betaler aktivt kontingent til RSOK får fra 2010, gratis udleveret et A3 kort eller A4 kort med den printede bane, inkl. plastpose.
"Friløbere" er betegnelsen for et prøvemedlemsskab i RSOK. Prøvemedlemsskabet kan have en varighed på op til 3 måneder, førend der betales aktivt kontingent.


Startlister
Som banelægger skal du føre en startliste, så der er kontrol med at alle der er startet også kommer tilbage fra skoven. Start- og sluttid noteres. Løbetiden beregnes og noteres i ”hele” minutter. Anvendes emit nedskrives alene løbetiden fra brikaflæsningen. De udfyldte startlister placeres i afsnittet ”udfyldte startlister”.


Condes og elektroniske kort
Som banelægger har du mulighed for at lave dine baner med hjælp fra banelægger programmet Condes. RSOK har en klublicens til alle klubbens medlemmer.
Nyeste version af programmet hentes på adressen: www.condes.net
Bruger navn er: Rold Skov OK
(vær præcis med mellemrum, store og små bogstaver)
RSOK´s password til Condes findes ved at gå ind i "Medlems login" og trykke på "Condes info".

Elektronisk kort, rekvireres hos Jonna Møller, helst ved at sende en mail til, jonnagm@gmail.com eller alternativt ringe på telefon 9839 2087.

Sammen med kortfilen modtager du en lille instruktion til korrekt installation af kortfilen i Condes.

Yderliger instruktion og assistance til installation på din PC, løbende spørgsmål ved brug af Condes til banelægning, udskrivning af baner og postbeskrivelser, ydes ved kontakt til et andet klubmedlem der har anvendt Condes fornylig eller til Otto Møller.

Advisér gerne Otto, 2 - 6 måneder før dit træningsløb, hvis du gerne vil bruge Condes og have kortene trykt på klubbens printer.

Trykning af kort til træningsløb foretages ved fremsendelse af løbsfil til Otto, 1 - 2 uger før træningsløbet.
De trykte kort incl. 2 kort med alle poster, kan afhentes i klubhuset onsdag morgen før løbet, eller efter aftale.


Emit til træningsløb
30 emit postenheder ligger i skabet i det lille kontor i klubhuset.

Emitposterne har disse numre:
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60.

Hertil er der en nul-enhed til at nulstille brikken inden start, samt en 100 målenhed, der placeres ved ”målgang”. Når løberen løfter brikken ud af nul-enheden er han løbet – så er tiden i gang. Post 100 standser løbetiden.

Du skal medbringe MTR-3 brikaflæseren, samt EPR-3 strimmelprinteren. De ligger begge i det lille skab i ”forkontoret” i klubhuset.

Til udlån ligger der 20 af klubbens emitbrikker i skabet i det stor møderum. Når du udleverer klubbens brikker skal du nedskrive briknummeret på startlisten. Er løberen ikke fra RSOK, bør du have hans telefonnummer nedskrevet på startlisten. Når træningsløbet er slut, skal du tælle om alle brikkerne er kommet tilbage til dig.

I det lille skab ligger der et ladekabel der kan sættes i bilens 12V cigartænder. Printeren skal være ladt op ved 220 V inden brug fra 12V opladeren. Alternativt kan klubbens generator, der står i garagen anvendes.

I skabet i forkontoret er placeret en ekstra rulle strimmel til printeren.

Bruger du emit til dit træningsløb må du gerne skrive en nyhed på vores hjemmeside.

Assistance til brug af udstyret kan fås ved kontakt til Michael på support@roldskovok.dk eller på telefon 51 905 907.


Hjælper – hvis du lægger bane alene
Hvis det er muligt, vil der på trænings løbs dagen være en hjælper til rådighed for banelæggeren. Hjælperen kan evt. være behjælpelig med at sætte poster ud, samle ind, give hjælp og vejledning til nye løbere, sørge for tidtagning, notere løbernes navne mv.


Kortfejl
Finder du mangler eller fejl ved kortene, bedes du notere det direkte på de kort der findes i afsnittet ”Kortfejl” i mappen. Du kan også indtegne fejlene på dit eget printede kort og sætte dette ind i banelægger mappen. Skriv gerne dit navn, når du rapporterer om mulige kortfejl.


Vand- og ølkassen
Den behøver du ikke at tænke på! – Andre medbringer den!
.